เรทเงินจีนวันนี้

🎉เรทประจำวันนี้​ 6 กรกฎาคม 2563🎉 บริการรับโอนเงินหยวน ซื้อเงินหยวน ขายเงินหยวน ชำระค่าสินค้าในจีน ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ Taobao, Tmall, 1688, Alibaba เติมเงิน Alipay เรทถูกบริการไว บริการไวต้อง RMBex ♦️โอนเงินไปจีน ,เติม alipay ,ฝากจ่าย♦️ ✨ เรท 4.62✨ 🔸น้อยกว่า 500 หยวน + ค่าบริการ 10 หยวน 🔸มากกว่า 500 หยวน + ค่าบริการ 5 หยวน 🔸มากกว่า 1,000 หยวน ค่าบริการ +0.1% 🔸มากกว่า 5,000 หยวน 💥ฟรีค่าบริการ💥 ✨ เรท 4.61✨ 🔸 มากกว่า 10,000 หยวน [...]